Klassenmanagement

Een klas rustig laten binnenkomen, hun aandacht vangen en de les starten; zo makkelijk is het allemaal niet. Met leerling-acteurs kun je dit oefenen: we spelen verschillende klassensituaties waarbij de deelnemer zelf mag zeggen hoe moeilijk of druk de klas moet zijn. De situatie kan elk moment stopgezet worden; daarmee ontstaat een heel veilige leersituatie.

Meerwaarde van het gebruik van de jongerenacteurs is dat zij feedback geven vanuit hun eigen leeftijdsgebonden perceptie, en dat de situatie hyperrealistisch is. Docenten komen meteen hun pijnpunten tegen. Logisch; wie weet beter hoe het er in een klas aan toegaat dan een levensechte puber?

De acteurs werken met de Roos van Leary, de 6 rollen van de docent en letten op stemgebruik en non-verbale communicatie. Ook kan er gekeken worden naar vaardigheden als het geven van een heldere instructie, structurering van de les of conflicthantering.  

U kunt een training aanvragen waarbij een docenten of studenten eenmalig met een ‘echte klas’ kunnen werken aan specifieke leerpunten, maar ook het verzorgen van een studiedag is een optie, bijvoorbeeld in combinatie met onze training ‘Praten met Pubers’. Klik hier voor een vrijblijvende offerte.  

Enthousiast over dit project? Er zijn vele scholen die al werken met hun eigen team leerling-acteurs. De school kan dan, na het opleiden van de acteurs en trainer, zelfstandig trainingen verzorgen, voor (startende) docenten en OOP.

 

Studiedag op het PIUS X 

Klassenmanagement kon bij ons op school een boost gebruiken. Ik merkte dat de theoretische studiedagen weinig praktische handvatten bood. Toen ik een artikel las over leerlingen als trainingsacteur was ik meteen enthousiast, omdat collega’s daadwerkelijk een les moeten geven en hier direct feedback op krijgen van Karen, maar nog belangrijker, van leerlingen.
In kleine groepen moesten verschillende collega’s een ‘lesje’ verzorgen waarbij de nadruk werd gelegd op dat het niet om hen, de lesgevers, draaide, maar om het materiaal wat het opleverde; wat gaat goed en wat kan verbeterd worden. Hier leerden we samen van. De leerlingen geven meteen praktische handvatten hoe je het anders kunt aanpakken. Collega’s beschouwden dit als zeer waardevolle feedback.
De workshop was ontzettend leerzaam en collega’s waren zeer enthousiast: ‘Dit is de beste studiedag van mijn onderwijscarrière’ of ‘Wat gaven de leerlingen goede feedback, wat knap’.

 

Patricia Oude Spraakste, PiusX College Almelo