Achtergrond

Het inzetten van scholieren als trainingsacteur is een unieke methodiek, die ik 17 jaar geleden heb ontwikkeld voor een vraag vanuit het onderwijsveld. Ik werkte destijds nog als theaterdocent, en kreeg vanuit school de vraag of ik leerlingen kon leveren die verschillende soorten gedrag konden spelen. Onze docenten kregen een bijscholing gespreksvaardigheden, maar misten de mogelijkheid om dit te oefenen. Een vernieuwende werkvorm werd geboren. Er werd een groep jongeren uit de bovenbouw havo/vwo geselecteerd en zij kregen een opleiding. Al snel bleek dat de werkvorm heel effectief is. Het is een heel veilige leersituatie en het blijkt bijzonder te zijn om feedback te krijgen van de leerlingen zelf. Juist omdat ze geschoold zijn en ze de interactie vrij goed kunnen analyseren is de feedback vakmatig en concreet toepasbaar.

We werken nu met meerdere teams acteurs, zowel H/V als VMBO acteurs, op diverse scholen. Er komen vragen uit het hele land, vaak vanuit het onderwijs, maar ook vanuit de zorg en het bedrijfsleven.

Oefenen met leerlingacteurs, dat is toch toneel spelen? Dat dacht ik de eerste keer in ieder geval wel. Echter, binnen een minuut zit je zo in de situatie dat het levensecht is. Dat is vooral ook de verdienste van de leerlingacteurs zelf. Zij spelen hun rol met verve. En dat niet alleen; na het rollenspel weten ze precies aan te geven hoe zij de situatie en jouw rol daarin ervaren. Ook kunnen ze aangeven wat er nodig is om een gedragsverandering bij hen (en dus ook bij andere leerlingen) te laten plaatsvinden. Dit alles staat onder de bezielende en zeer kundige leiding van Karen Oosterink. Voor studenten en docenten een prachtige manier om zich verder te ontwikkelen.

 
Pieter, studentenopleider Academische opleidingsschool, 55 jaar