Specialist in trainingen met jongeren
Ontwikkelaar van de methodiek ‘jongeren als trainingsacteur’

Wij verzorgen onderwijstrainingen zoals ‘didactisch coachen’ en ‘klassenmanagement’ waarbij échte leerlingen ingezet worden als trainingsacteur. Ook geven we communicatietrainingen zoals ‘Praten met Pubers’, mentorgesprekken of driehoeksgesprekken. We leiden teams leerling-acteurs op, zodat scholen zelf kunnen werken met de methodiek. Altijd op maat, altijd vanuit de praktijk, altijd samen met de leerling.​

De bijscholing voor trainers op 9 oktober 2023 was een succes! Een hele dag focussen op motiverende gespreksvoering, met een stevige theoretische ondergrond, gaf nieuwe energie en inspiratie.

Op 3 juni 2024 is er een nieuwe bijscholing voor trainers, met de focus op gesprekken met leerlingen en ouders. Op deze dag leer je docenten coachen op het voeren van deze gesprekken, het omgaan met weerstand en agressie. In de middag word je geschoold in het trainingsacteren, zodat je zelf lastige ouders kunt spelen waarmee docenten kunnen oefenen. Een verrijking van je trainingen!

Evie Walsma is betrokken bij de School of Education in Assen en regio. Zij heeft het project ‘leerling-acteur’ en de opbrengsten ervan gedegen en uitgebreid onderzocht. Lees hier meer!