Studiedag verzorgen

Wij kunnen een training of traject op maat verzorgen. Een studiedag over gespreksvaardigheden, een groepstraining ‘orde houden’ voor uw startende docenten, een cursusonderdeel “Praten met Pubers’voor huisartsen of maaschappelijk werkers, een workshop ‘motiverende gesprekken’; het behoort tot de mogelijkheden. We kijken graag samen met u naar de leervraag en de werkvormen die hierbij passen.

Klik hier voor een aanvraag, offerte of informatie.